ReadyPlanet.com
dot dot
11 October 2015
        เดินทางสู่ด่านชายแดนสะเดา
           
       

เยี่ยมชม National Monument

อนุสาวรีย์แห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นเกียรติแก่ผู้ที่สละชีวิตเพื่ออิสรภาพและสันติสุขของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่ประเทศถูกคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ภายในอนุสาวรีย์ มีงานประติมากรรมรูปหล่อสำริดแบบลอยตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1966 โดยเฟลิกซ์ เดอ เวลดอน ผู้ที่เคยสร้างอนุสาวรีย์อิโวจิมาที่มีชื่อเสียงในกรุงวอชิงตัน ดีซี

 
BKB English Camp 2015 Malaysia-Singapore

12 October 2015
13 October 2015
14 October 2015
15 October 2015
16 October 2015
17 October 2015Copyright © 2011 All Rights Reserved.