ReadyPlanet.com
dot dot
Essential Vocabulary in Real Situation (คำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

#EssentialVocabulary #คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป#คอร์สที่เน้นการพูดการฟังภาษาอังกฤษพร้อมนำไปใช้ #ดีต่อใจมากๆค่ะที่มีนักเรียนกลุ่มบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

มาถึง ณ วันนี้ที่ครูบิคเปิดทำการมาเป็นระยะเวลา6ปี เสียงการตอบรับจากนักเรียนผู้ปกครองทำให้ครูบิคมีกำลังใจสอนมากขึ้น มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆบ้านเราได้ทัดเทียมเด็กๆในอำเภอเมืองหรือระดับประเทศ 
📚📒คอร์สที่จำนวนผู้เรียนน้อยที่สุดคือระดับบุคคลทั่วไปค่ะ เพราะว่า มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้มาเรียนกันน้อย เช่น
ความกลัวภาษาอังกฤษ จะมาเรียนแล้วไปกับเพื่อนได้หรือไม่
ต้องมาเรียนเป็นกลุ่ม เรียนเดี่ยวดีกว่า อยากบอกว่าเรียนเป็นกลุ่มที่สถาบันภาษาบ้านครูบิคสนุกมากๆค่ะ รับรองผล ครูบิคดูแลทั่วถึงค่ะ
ภาระงานทั้งที่บ้านและที่ทำงานจึงทำให้ปลีกเวลาเรียนมาไม่ได้ แต่จริงๆแล้วอยากบอกว่าอยากให้ลองจัดสรรเวลาค่ะ เพราะ ยิ่งเก็บสะสมเร็วเท่าไรยิ่งได้เปรียบค่ะ เมื่อถึงเวลางัดมาใช้ ใช้ได้ทันท่วงทีค่ะ
เรียนบ้างหยุดบ้างของครูบิคสามารถเก็บชั่วโมงได้ค่ะ ครูบิคไม่คิดว่าท่านขาดเรียนแล้วข้ามพ้นชั่วโมงของท่านไปค่ะ
เรียนกันจนกว่าครูบิคจะเห็นว่าท่านมีพัฒนาการดีแล้วครูบิคถึงจะให้หยุดเรียนในคอร์สนั้นๆค่ะ การประเมินไม่มีคำว่าพลาดค่ะ จากประสบการณ์ ก้าวเท้าออกจากสถาบันไปนำความรู้ไปใช้ไม่อายใครค่ะ
🖍การเรียนที่ลดแลกแจกแถมมากๆ สอบถามจากผู้เรียนได้ค่ะ 
สร้างสานการณ์ต่างๆ จากบทเรียนให้เปรียบเสมือนจริงอยู่ตลอดเวลาค่ะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าพูดกล้านำไปใช้ในสถานการณ์จริงค่ะ
💡💡ครูบิคคิดว่าครูบิคทำเต็มที่แล้วนะค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดยังหาที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ อยากให้ท่านลองเข้ามาดูบรรยากาศการเรียนการสอนของครูบิคนะค่ะ 
🕯🕯เจ้าของสถาบันสอนเองค่ะ ความทุ่มเทมีอย่างมหาศาลค่ะ
หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็จะประทับใจตั้งแต่การให้บริการ การเรียนการสอนที่เนื้อหามีมาตรฐาน การดูแลเอใจใส่กับบุตรหลานและนักเรียนทุกท่านแบบลงรายละเอียด การรายงานจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนเพื่อช่วยพัฒนากันทั้งสองฝ่าย ความมีระเบียบวินัยที่มากขึ้น สอนเน้นความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กๆมผลลัพธ์ตลอดเวลา เพื่อผู้ปกครองจะได้ทราบถึงพัฒนาการที่บุตรหลานของท่านได้มาเรียนการรายงานผลที่จับต้องได้ค่ะ
#มีเสียงเรียกร้องจากหลายๆฝ่ายขยายสาขา #ตอนนี้ขอให้สำนักงานใหญ่มั่นคงก่อนค่ะ #ขยายสาขามีแน่นอนค่ะโปรดติดตาม
#เรียนภาษาอังกฤษในทุ่งสง #ครูบิคสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
บรรยากาศนักเรียนระดับมัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป (Secondary Teenage & Adults)

Pronunciation Course (การออกเสียงอย่างถูกต้อง)
Pronunciation Course (การออกเสียงอย่างถูกต้อง)
Essential Vocabulary in Real Situation (คำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
Esential Grammar
Essential Vocabulary in Real Situation (คำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
Essential Vocabulary in Real Situation (คำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
Essential Vocabulary in Real Situation (คำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
Pronunciation Course(การออกเสียงอย่างถูกต้อง)
Pronunciation Course(การออกเสียงอย่างถูกต้อง) article
Essential Grammar (หลักไวยากรณ์ภาษาอังฤษที่สำคัญ)
Summer Secondary 2015
Summer Secondary 2014
บรรยากาศการเรียน คอร์สเปิดเทอม
ภาพบรรยากาศเปิดเทอม 2555 ระดับมัธยมศึกษาCopyright © 2011 All Rights Reserved.