ReadyPlanet.com
dot dot
บรรยากาศช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักเรียนทุกระดับ สาขาทุ่งสง

.

 English Summer Course 2019 : Primary (ระดับประถม)

ปิดเทอมนี้ บ้านครูบิคชวนน้องๆ มาเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกันค่ะ

 -กิจกรรมการทำอาหาร / ขนม

 -กิจกรรมงานทดลองวิทยาศาตร์

 -กิจกรรมงานประดิษฐ์ / ศิลปะ

English Summer Course 2019 : Kindergarten (ระดับอนุบาล)

ปิดเทอมนี้ บ้านครูบิคชวนน้องๆ มาเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกันค่ะ

 -กิจกรรมการทำอาหาร / ขนม

 -กิจกรรมงานทดลองวิทยาศาตร์

-กิจกรรมงานประดิษฐ์ / ศิลปะ

English Summer Course 2017 : Primary (น้องๆระดับประถม)

.

English Summer Course 2017 : Kindergarten (น้องๆระดับอนุบาล)

#THECATMASK ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับงานประดิษฐ์
#ครูบิคสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร

 

English Summer Course 2017 : Kindergarten (น้องๆระดับอนุบาล)
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.